ข่าว > กิจกรรม > วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

share
Facebook
Twitter

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

14 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเงินช่วยเหลือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 เงินสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จาก
 โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จัดโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 โดยมี ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล ประติมากร ร่วมด้วย ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช