ข่าว > การศึกษา > SUIC’s Handling of COVID-19

share
Facebook
Twitter

SUIC’s Handling of COVID-19

02 พฤษภาคม 2563

SUIC’s Handling of COVID-19
วิทยาลัยนานาชาติเตรียมให้ทุนกว่า สองล้านเจ็ด สนับสนุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน online ช่วงสถานการณ์ covid19
ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี คนละห้าพันบาท

วิทยาลัยนานาชาติ กับวิธีการรับมือสู้ภัยโควิด -19