ข่าว > สัมมนา > งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

share
Facebook
Twitter

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-5 ชั้น 4 และ 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
อ่านต่อ...