ข่าว > กิจกรรม > รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขออนุญาตจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารจานด่วน กาแฟสด และกำหนดการคัดเลือก

share
Facebook
Twitter

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขออนุญาตจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารจานด่วน กาแฟสด และกำหนดการคัดเลือก

28 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงอาหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน อ่านประกาศ
อ่านต่อ...