ข่าว > กิจกรรม > กิจกรรม

share
Facebook
Twitter

กิจกรรม

03 ตุลาคม 2562

ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...