ข่าว > กิจกรรม > นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 36

share
Facebook
Twitter

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 36

17 กันยายน 2562

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 36 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 (วันศิลป์ พีระศรี)

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-27 กันยายน 2562 10.00-16.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด