ข่าว > กิจกรรม > การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65

share
Facebook
Twitter

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65

04 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65

กำหนดการส่งผลงานศิลปกรรม :

วันอังคารที่ 21 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

- ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น
- ผลงานมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบและฐาน
- ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
www.art-centre.su.ac.th/shout-and-annouce.htmlอ่านต่อ...