ข่าว > การศึกษา > ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านบัตรเครดิต

share
Facebook
Twitter

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านบัตรเครดิต

07 ตุลาคม 2565

นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านบัตรเครดิตได้แล้ว
โดยศึกษาขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตได้ที่

https://drive.google.com/file/d/11pu1xqWLOie0xGjVXqE5dyE3g03Dtbo6/view?usp=sharing