ข่าว > การศึกษา > .

share
Facebook
Twitter

.

23 กันยายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ 3)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.edpex.org/2022/07/edpex200-9.html

มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณทุกคณะ/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด