ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร

21 กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

และขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th คลิกที่เมนู "ขึ้นทะเบียนบัณฑิต" โดยด่วน

ปล.สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในระดับคณะวิชา วันรับขวัญบัณฑิต และกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่จะประกาศให้ทราบในภายหลัง