ข่าว > การศึกษา > ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี

share
Facebook
Twitter

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี

17 สิงหาคม 2565

สวธ. เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๕๕

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART-ROOM

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม และครอบครัวมุกดามณี  ขอเรียนเชิญผู้รักงานศิลปะและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี “เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๕๕” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART-ROOM (บ้านเลขที่ ๕๒/๓๙-๔๐ ถนนปทุมสายใน ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี)

ภายในงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ การแสดงศิลปะ Performance Art ชุดที่ ๑-๒, นิทรรศการจัดแสดงงานศิลปะของศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี อาทิ จิตรกรรมบนแผ่นอลูมิเนียม, เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอาครีลิก สีเสปรย์ บนกระดาษสา ผ้าใบ แผ่นไม้, เทคนิคหมีกจีนบนกระดาษ, เทคนิคเกรยองบนกระดาษ และประติมากรรม ๓ มิติ ที่สร้างสรรค์การสร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิคเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น รวมถึงยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ดังนี้ การสาธิตการทำลาบ, การสาธิตการทำส้มตำ, การสาธิตการทำหมูย่าง, การสาธิตการทำเนื้อสะดุ้ง, การสาธิตการทำไก่คอยคู่, การสาธิตการทำหมูภาวนา, การสาธิตการทำน้ำสกัดผลไม้ธรรมชาติ และการสาธิตการทำมะม่วงน้ำปลาหวาน

สำหรับความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART-ROOM บ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี อาคารหลังนี้ที่จังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นทั้งบ้านและสตูดิโอของอาจารย์วิโชค (ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี) อาจารย์วิโชคและครอบครัวย้ายเข้ามาเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ตั้งแต่รอบข้างยังเป็นทุ่งหญ้าและป่ากล้วย และอาศัยอยู่ตราบจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี อาจารย์วิโชคสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแทบทั้งหมดที่บ้านหลังนี้ ทั้งผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบ แผ่นไม้ อลูมิเนียม ผลงานศิลปะที่ผสมวัสดุธรรมชาติและอุตสาหกรรม ผลงานปะติด ผลงานในแนวทางจัดวาง (installation)
ในบ้านหลังเดียวกันนี้ยังเป็นที่เก็บสะสมหนังสือศิลปะจำนวนมหาศาลที่อาจารย์วิโชคซื้อหาและได้รับมาจากที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้เป็นข้อมูลในการเขียนหนังสือ ศึกษาหาความรู้ เตรียมการสอน หลาย ๆ เล่มเปรียบเสมือนของสะสมอันเป็นที่รักยิ่ง อาจารย์วิโชคไม่เคยหยุดทำงานศิลปะ ไม่เคยหยุดค้นคว้าหาความรู้ ไม่เหน็ดเหนื่อยกับการถ่ายทอด เผยแพร่ศิลปะสู่สาธารณชน ทั้งในรูปแบบผลงานศิลปะหลากหลายลักษณะ และบทความ ข้อเขียนต่าง ๆ แม้เมื่อท่านป่วยหนักและในวาระสุดท้ายของชีวิต ศิลปะคือส่วนสำคัญยิ่งของความคิดและลมหายใจของอาจารย์วิโชค

เมื่ออาจารย์วิโชคเสียชีวิตในวัยเพียง ๖๗ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลงเหลือผลงานศิลปะ หนังสือ ความรู้ และความทรงจำมากมาย อัดแน่น อบอวลอยู่ในบ้าน ด้วยความรักและระลึกถึง ครอบครัวจึงติดสินใจปรับปรุงส่วนหนึ่งของบ้านและสตูดิโอของอาจารย์วิโชคให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปะ ภายใต้ชื่อ “Vichoke Art-Room“ โดยจัดสรรพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วนสำคัญคือ ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องพักสำหรับศิลปิน และสตูดิโอทำงานศิลปะ ด้วยความหวังที่จะเผยแพร่ผลงานและแบ่งปันองค์ความรู้มากมายที่อาจารย์วิโชคเก็บสะสมไว้ ให้สาธารณชนได้เรียนรู้และเข้ามาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ... สอดคล้องกับคำสอน “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” ที่ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี หยิบยกมาสอนลูกศิษย์ และอาจารย์วิโชคยึดถือไว้ในใจเสมอ เพราะชีวิตคนเรานั้นแสนสั้น แต่ศิลปะและความรู้นั้นยิ่งใหญ่ไม่สิ้นสุด See less

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านศิลปะ ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART-ROOM บ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี (บ้านเลขที่ ๕๒/๓๙-๔๐ ถนนปทุมสายใน ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี) ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม