ข่าว > การศึกษา > 130 ปี วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

share
Facebook
Twitter

130 ปี วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

09 สิงหาคม 2565

130 ปี วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
15 กันยายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ

ภาพผลงานโดยศิลปิน : สุรกิจ ธรรมาสถิตย์
(ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์)
--------------------------------------------------------
130th SILPA BHIRASRI DAY 2022
15 September 2022
at Silpakorn University, Wangthapra Bangkok

Artist : Surakit Thammasathit
Alumni of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts.