ข่าว > การศึกษา > ลงทะเบียน SU-IT Account แล้วได้รับสิทธิพิเศษใช้ SU NET SERVICES อะไรบ้าง ?

share
Facebook
Twitter

ลงทะเบียน SU-IT Account แล้วได้รับสิทธิพิเศษใช้ SU NET SERVICES อะไรบ้าง ?

01 กรกฏาคม 2565

สิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษาเมื่อสมัคร SU-IT Account รับสิทธิใช้บริการต่างๆ ได้มากมายที่ portal.su.ac.th เช่น SU Free WiFi, SU Smart App, SU Microsoft 365, SU Google Workspace for Education, SU e-Learning, Computer Lab, ICT Service, Free Prints, Download Software, VPN, SU-Mail

1. SU Free WiFi : ใช้ฟรีตามจุดบริการภายในมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 3 SSID
    1. SU-WiFi
    2. su-roam-WiFi
    3. eduroam : ให้บริการเฉพาะจุดสาธารณะ เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด อาคารเรียนรวม ฯลฯ

2. SU Smart App
    แอปพลิเคชันบนมือถือของมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับนักศึกษา

3. SU Microsoft 365
    ใช้ฟรี Microsoft 365 Online Version และดาวน์โหลด Offline Version นำไปติดตั้งที่เครื่องส่วนตัว (มีเงื่อนไข) เช่น Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint, Calendar, OneDrive, OneNote เป็นต้น

4. SU Google Workspace for Education
    บริการ Google Drive, Gmail, Meet และบริการอื่นๆ ของ Google

5. SU e-Learning
    บริการ Moodle LMS จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

6. Computer Lab
    บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ของอาจารย์ นักศึกษา
    1. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 6 ห้อง
    2. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     จำนวน 1 ห้อง
    3. สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน      จำนวน 2 ห้อง

7. ICT Service
    บริการให้คำปรึกษา แก้ไข ประสาน รับแจ้งปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครือข่าย บริการต่าง ๆ ของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวิทยาเขต

8. Free Prints
    นักศึกษาปรินท์งานฟรี เทอมละ 100 บาท ใช้บริการได้ทุกวิทยาเขต รวมกว่า 30 เครื่องพิมพ์
    ราคา : ขาว-ดำ แผ่นละ 1 บาท สี แผ่นละ 5 บาท
    สถานที่ : จำนวนทั้งหมด (30 เครื่อง)
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 14 เครื่อง
    สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  จำนวน   4 เครื่อง
    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จำนวน   7 เครื่อง
    วังท่าพระ                        จำนวน   2 เครื่อง
    บางรัก                            จำนวน   1 เครื่อง
    เมืองทองธานี                   จำนวน   2 เครื่อง
    ศูนย์สันสกฤต คณะโบราณ พุทธมลฑล สาย 3 จำนวน   1 เครื่อง

9. Download Antivirus
    Antivirus ซึ่งทางมหาวิทยาลัยซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อให้ใช้กันภายในองค์กร โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีตามความเหมาะสม

10. VPN (Virtual Private Network)
    การเชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลภายในองค์กรจากระยะไกลที่ปลอดภัยระหว่างคุณและอินเทอร์เน็ต อยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยได้

11. SU-Mail บริการอีเมล
    ผู้ใช้งานทุกคนจะมี SU-IT Account 2 ชุด คือ
    xxxxx_x@silpakorn.edu ใช้สำหรับ login Google Apps และ
    xxxx_x@su.ac.th ใช้สำหรับ login Microsoft Office 365
    โดยมีจุดประสงค์ให้ใช้ SU-IT Account : @silpakorn.edu เน้นในเรื่องการเรียนการสอนติดต่อกับนักศึกษา และ @su.ac.th ใช้สำหรับบริหารจัดการและติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ