ข่าว > การศึกษา > บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

share
Facebook
Twitter

บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

28 มิถุนายน 2565

สำหรับบัณฑิตใหม่ [ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563]
ท่านสามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตร ได้ที่กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ในวัน เวลา ราชการ
เอกสารที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
facebook : กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.facebook.com/Division.of.Academic.Administration
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 098-275-6858 หรือ 034-255-091
ปล. อย่าลืม!!! ดำเนินการขอคืนค่าประกันของเสียหายให้เรียบร้อย
ศึกษาข้อมูลทางเพจ http://reg5.su.ac.th/registrar/home.asp