ข่าว > การศึกษา > เปิดรับสมัคร

share
Facebook
Twitter

เปิดรับสมัคร

09 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0 2105 4686 ต่อ 100232-100235 โทรสาร 0 2849 7505
ในวันและเวลาราชการ