ข่าว > การศึกษา > แจ้งเตือน!! เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu

share
Facebook
Twitter

แจ้งเตือน!! เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu

26 พฤษภาคม 2565

แจ้งเตือน!! เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ที่ยังไม่ได้ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive และ Google Shared Drive โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 พ.ค. นี้

วันที่ 1 มิ.ย. สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีจะเริ่มกำหนดโควตา 5 GB ให้ใช้พื้นที่ไม่เกินโควตา หากใช้พื้นที่เกิน จะไม่สามารถเก็บไฟล์เพิ่มเติม หรือ สร้าง Google Doc, Sheet, และ Form ได้

สำหรับผู้ที่ใช้พื้นที่เกิน 5 GB สามารถเปิดเอกสารเก่าได้ และรับ-ส่งอีเมล ได้เท่านั้น

คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ได้ที่ https://bit.ly/3hB6402

สามารถติดต่อ แจ้งฝากข้อความผ่าน Facebook : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร