ข่าว > การศึกษา > พบกับ 10 รายวิชา ป.โท จาก 5 หลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร

share
Facebook
Twitter

พบกับ 10 รายวิชา ป.โท จาก 5 หลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร

26 พฤษภาคม 2565

เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการองค์การ
หรือด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมก็น่าสนใจ
ต่อยอดความรู้และประยุกต์ใช้งานได้จริง

พบกับ 10 รายวิชา ป.โท จาก 5 หลักสูตร
ของคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
- Upskill เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะที่เคยเรียน
- ผ่านเกณฑ์ประเมินผล รับประกาศนียบัตร และสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนเมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษา ม.ศิลปากร
- ทดลองเรียนก่อนตัดสินใจศึกษาต่อระดับ ป.โท

- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th
หรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life

- พิเศษ! มีส่วนลดมอบให้
- ส่วนลด 60% สำหรับนักศึกษาในโครงการ 4+1 ที่เคยลงทะเบียนรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการในภาคการศึกษาที่ 2/2564
- ส่วนลด 20% สำหรับศิษย์เก่า ม.ศิลปากร / บุคลากรที่สังกัด ม.ศิลปากร / ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป / ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา / ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn

อ่านต่อ...