ข่าว > การศึกษา > เปิดลงทะเบียนแล้ว! 4 รายวิชาด้านนิติวิทยาศาสตร์

share
Facebook
Twitter

เปิดลงทะเบียนแล้ว! 4 รายวิชาด้านนิติวิทยาศาสตร์

12 พฤษภาคม 2565

เปิดลงทะเบียนแล้ว! 4 รายวิชาด้านนิติวิทยาศาสตร์
ที่ไม่เหมือนใคร  มีให้เลือกทั้ง ป.โท และ ป.เอก

ใครอยากเรียน ลงทะเบียนไว้ได้เลยตั้งแต่วันนี้

- รายวิชาระดับ ป.เอก
- 510 600 บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
- รายวิชาระดับ ป.โท
- 510 630 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
- 510 690 หลักการ จริยธรรม และวิชาชีพทางนิติวิทยาศาสตร์
- 510 691 นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา
(อ่านรายละเอียดได้ในแต่ละรูป)

- ผู้สนใจด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องไม่พลาด!
- Upskill ต่อยอดการทำงานของตนเอง
- ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะที่เคยเรียน
- ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข รับประกาศนียบัตร/สะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนได้

- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th
หรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life

- พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/