ข่าว > การศึกษา > 4 รายวิชา ป.โท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

share
Facebook
Twitter

4 รายวิชา ป.โท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10 พฤษภาคม 2565

เพิ่มพูนและต่อยอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง/การลงทุน
กับ4 รายวิชา ป.โท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พร้อมให้ทุกท่าน Upskill แล้ววันนี้

- 263 510 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์
- 263 511 การบริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง
- 263 535 การบูรณาการงานระบบอาคาร
- 263 537 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพื่อการดำเนินงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแต่ละรูป)

- ต่อยอดความรู้เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
- เพิ่มพูนความรู้ในด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
- ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข รับประกาศนียบัตร/สะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนได้

- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th
หรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life

- พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/