ข่าว > การศึกษา > เปิดจองหอพัก

share
Facebook
Twitter

เปิดจองหอพัก

09 พฤษภาคม 2565

ขณะนี้เปิดระบบจองหอพัก นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถจองหอพักได้ที่ http://www.dsa.su.ac.th/dorm/

• สามารถตรวจสอบใบสมัครของตนเองได้ที่ : https://datastudio.google.com/s/uk1y-K-PTVM
• สามารถตรวจสอบสถานะห้องพักคงเหลือได้ที่ : https://datastudio.google.com/s/ie7Mlvve89U