ข่าว > สัมมนา > โครงการอบรมสัมมนา การคิดแบบมีวิจารณญาณกับความฉลาดทางดิจิทัล

share
Facebook
Twitter

โครงการอบรมสัมมนา การคิดแบบมีวิจารณญาณกับความฉลาดทางดิจิทัล

05 พฤษภาคม 2565

ใบสมัครการคิดแบบมีวิจารณญาณกับความฉลาดทางดิจิทัล