ข่าว > การศึกษา > เรียน เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ทุกท่าน

share
Facebook
Twitter

เรียน เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ทุกท่าน

29 เมษายน 2565

เรียน เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ทุกท่าน

เรื่อง ขอให้ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive และ Google Shared Drive

1️⃣ เนื่องจากสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีจะทำการ reset ระบบในเดือนมิถุนายน จึงขอให้เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive และ Google Shared Drive เพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านใช้พื้นที่จัดเก็บไม่เกิน 5 GB ต่อคน ตามการปรับเปลี่ยนนโยบายของ Google (ภายใต้ account @silpakorn.edu) ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

2️⃣ ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยังระบบ Office 365 ที่อยู่ภายใต้ account @su.ac.th ด้วยเครื่องมือ https://mover.io/ ศึกษาคู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ได้ที่ https://bit.ly/3hB6402 หรือสแกนผ่าน QR CODE

สามารถติดต่อ แจ้งฝากข้อความผ่าน Facebook : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร