ข่าว > การศึกษา > TCAS65: ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์รอบ 2 และการรับสมัครรอบ 3

share
Facebook
Twitter

TCAS65: ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์รอบ 2 และการรับสมัครรอบ 3

27 เมษายน 2565

- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2 จากเดิม 4 พ.ค. 65 เป็น 9 พ.ค. 65

- ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 4 - 5 พ.ค. 65 เป็น 9 - 10 พ.ค. 65

- สละสิทธิ์รอบ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 หรือ 2 จากเดิม 6 พ.ค. 65 เป็น 11 พ.ค. 65

- สมัครคัดเลือกรอบ 3 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 2 - 10 พ.ค. 65 เป็น 2 - 12 พ.ค. 65

- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ 18 พ.ค. 65

- ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ในระบบ TCAS65 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ 18 - 19 พ.ค. 65