ข่าว > การศึกษา > การปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Google

share
Facebook
Twitter

การปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Google

07 เมษายน 2565

แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Google

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  “Google” จะปรับยกเลิก unlimited cloud storage ทั่วโลก โดยบริการต่างๆ ของ Google เช่น Google Drive, Google Classroom, Gmail, Google Meet, etc. ยังใช้งานได้เหมือนเดิม แต่จะเก็บข้อมูลได้ไม่เกิน 4 GB ต่อคน มีผลให้มหาวิทยาลัยต้อง migrate ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานย้ายข้อมูลออกจากระบบ Google Drive และ Google Shared Drive ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ก่อนการ reset ระบบในเดือนมิถุนายน เพื่อรองรับการใช้งานหลังการปรับเปลี่ยนนโยบาย

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยังระบบ Office 365 ด้วยเครื่องมือ https://mover.io/ ศึกษาคู่มือได้ที่  https://bit.ly/3hB6402

อ่านต่อ...