ข่าว > การศึกษา > ชมนิทรรศการ

share
Facebook
Twitter

ชมนิทรรศการ

24 มีนาคม 2565

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์อัตลักษณ์ต้นแบบ 3 จังหวัด 28 อำเภอ

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดสุพรรณบุรี

ดำเนินการโดย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ ลานบีคอน 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ระหว่างวันที่ 25-27มีนาคม 2565 เวลา10.30 น. -20.30 น.

พิธีเปิด วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.