ข่าว > การศึกษา > รายวิชา 360 103 วาดเส้น 1 (Drawing I)

share
Facebook
Twitter

รายวิชา 360 103 วาดเส้น 1 (Drawing I)

04 มีนาคม 2565

รายวิชาที่หลายคนถามหา เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!!
- ฝึกวาดเส้นแบบต่าง ๆ เพื่อพื้นฐานการวาดที่แม่นยำ
- นำผลงานในชั้นเรียนไปเป็น Portfolio SUTCAS ได้
- ใครอยากเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ต้องเรียนแล้ว
.
รายวิชา 360 103 วาดเส้น 1 (Drawing I)
หลักการ วิธีวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐานของหุ่นรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่งจากธรรมชาติและจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ ภาพภูมิทัศน์ ลักษณะของโครงสร้าง รูปทรง น้ำหนัก แสงและเงา พื้นผิว ระยะ
.
เหมาะสำหรับ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2565
ทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th
.
พิเศษ! ส่วน 20% มอบให้กับ
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร
.
หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/