ข่าว > การศึกษา > Python

share
Facebook
Twitter

Python

25 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดตัวหลักสูตรระยะสั้น Upskill ให้ทันโลกยุค Digital
เรียนรู้กระบวนการคิดและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
รู้จักและฝึกใช้ฟังก์ชั่นและไลบารี่สำหรับสาย Data

หลักสูตรระยะสั้นไพธอนและชุดเครื่องมือที่จำเป็น
- รู้จักประเภทข้อมูลและตัวดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
- ทำความเข้าใจคำสั่งการรับข้อมูลเข้า และแสดงผลข้อมูล คำสั่งอื่น ๆ บูลีน รวมถึงลำดับการทำงาน
- ฝึกใช้งานฟังก์ชันและไลบารี่สำคัญสำหรับคนทำงานสาย Data  เช่น numpy, matplotlib, panda และ scikit-learn เป็นต้น
- วิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหลักการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น

- เรียน ONSITE ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
- อบรมวันที่ 8 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2565 (60 ชม.)
- ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
- รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

เหมาะสำหรับ
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียนระดับดี
- มีความสามารถพื้นฐานในการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์
- มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จำนวนจำกัด! รับเพียง 40 คนเท่านั้น!
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 เมษายน 2565
ผ่านเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th

หากมีข้อสงสัย/ปัญหา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/