ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ลิงก์ https://bit.ly/34MSMdO

**ค้นหารหัสนักศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 17 - 22 ก.พ. 65 รายละเอียดขั้นตอนดูได้ที่ลิงก์ประกาศข้างต้น (โปรดศึกษาข้อมูลและขั้นตอนให้ครบถ้วน)