ข่าว > การศึกษา > หอพักนักศึกษา

share
Facebook
Twitter

หอพักนักศึกษา

11 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครนักศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ : https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=12481