ข่าว > การศึกษา > ซัมเมอร์นี้พบกับ 3 รายวิชาระดับ ป.ตรี

share
Facebook
Twitter

ซัมเมอร์นี้พบกับ 3 รายวิชาระดับ ป.ตรี

03 กุมภาพันธ์ 2565

- สนใจเริ่มต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- เรียนรู้และลงมือปลูกพืชผักเศรษฐกิจ
- เริ่มต้นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
.
ซัมเมอร์นี้พบกับ 3 รายวิชาระดับ ป.ตรี น่าสนใจจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
.
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่อยากเรียนต่อคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจก็เรียนได้
.
- 712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้
- 712 352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
- 712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
.
- ค้นหาความถนัดและความชอบของตนเอง
- ผ่านเกณฑ์แล้วเทียบโอนได้ ไม่ต้องเรียนซ้ำ
- ได้ประกาศนียบัตรไว้สะสมลง Portfolio
- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้
.
ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th
.
พิเศษสุด ๆ มีส่วนลด 20% ให้กับ
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร
.
หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/