ข่าว > การศึกษา > ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

share
Facebook
Twitter

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

31 มกราคม 2565

 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ทาง https://admission.su.ac.th
หัวข้อ ผลคัดเลือก ลิงก์ https://bit.ly/3AIOUX4
**สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ในวันที่ 7 - 8 ก.พ. 2565 ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในระบบของทปอ.ด้วย