ข่าว > การศึกษา > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 ช่วงที่ 2 (Portfolio)

share
Facebook
Twitter

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 ช่วงที่ 2 (Portfolio)

28 มกราคม 2565

ทาง https://admission.su.ac.th
หัวข้อ ผลคัดเลือก ลิงค์ https://bit.ly/3KQAWqI
และ ค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชน (ขั้นตอนตามรูป) ลิงค์ https://bit.ly/3rTVgPB
**สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ในระบบ SU-TCAS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ในวันที่ 29-30 ม.ค. 2565