ข่าว > การศึกษา > ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้ว

share
Facebook
Twitter

ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้ว

26 มกราคม 2565

ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ตามที่รายงานในระบบฐานข้อมูลประวัติการรับวัคซีนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (ณ วันที่ 26/01/65)

จำนวนผู้มีข้อมูลการรับวัคซีนครั้งสุดท้ายอายุเกิน 3 เดือน มากกว่า 5,000 คน

สามารถตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมประวัติการรับวัคซีนของท่านได้ที่ portal.su.ac.th (ภายใต้ไอคอน Vaccination Records)

เข้าดูรายงานที่ : https://bit.ly/3r0mOU0