ข่าว > การศึกษา > ระบบจองห้องและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ระบบจองห้องและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 มกราคม 2565

รู้หรือไม่ ท่านสามารถจองห้อง สนามกีฬา และทรัพยากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ผ่าน Outlook ทั้งบนเว็บ Android และ iOS

เพียงเข้าระบบด้วยบัญชี su.ac.th -> สร้างนัดหมายในปฏิทิน และพิมพ์ชื่อห้องที่ท่านต้องการใช้งานในช่อง Location

กว่า 280 ห้อง จาก 8 หน่วยงาน สามารถจองได้จากในระบบแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อห้องและรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3nHYrIB

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มข้อมูลห้องเข้าสู่ระบบ หรือ กำหนดนโยบายการจอง เช่น ให้ผู้ดูแลห้องเรียนเป็นผู้จองได้เท่านั้น หรือพัฒนาระบบอื่นๆ ต่อยอดจากระบบจองนี้

สามารถติดต่อสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการต่อไป