ข่าว > การศึกษา > วันที่ 24 -25 มกราคม 2565

share
Facebook
Twitter

วันที่ 24 -25 มกราคม 2565

19 มกราคม 2565

คลีนิคเวชกรรมชุมชนอบอุ่นศิลปากร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สำหรับผู้ที่แจ้งรายชื่อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มารับวัคซีน
ในวันที่ 24 -25 มกราคม 2565
เวลา 09.30 - 15.30 น.
ณ โรงยิมเก่า กองกิจการนักศึกษา
หากไม่สามารถมารับวัคซีนในวันและเวลาดังกล่าวได้
สามารถไปติดต่อรับการฉีดวัคซีนได้ที่ คลีนิคเวชกรรมชุมชนอบอุ่นศิลปากร
โดยโทรนัดล่วงหน้า เบอร์โทร 208366
***สำหรับผู้รับวัคซีนโควิด 19 ให้นับจากวันรับวัคซีนไปอีก 14 วัน ถึงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ***