ข่าว > การศึกษา > PDPA คืออะไร…ทำไมเราต้องรู้ ?

share
Facebook
Twitter

PDPA คืออะไร…ทำไมเราต้องรู้ ?

11 มกราคม 2565

PDPA คืออะไร…ทำไมเราต้องรู้ ?  
      
PDPA : Personal Data Protection Act  
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
จะมีการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

เป็นกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ต้องมีมาตรฐานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่นหากเราไม่ยินยอม รวมถึงให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย