ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร

05 มกราคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามประกาศต่อไป