ข่าว > การศึกษา > คุกกี้ บนเว็บไซต์คืออะไร ?

share
Facebook
Twitter

คุกกี้ บนเว็บไซต์คืออะไร ?

04 มกราคม 2565

คุกกี้ บนเว็บไซต์คืออะไร ?
ทำไมต้องกด”ยอมรับ”

คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่ถูกส่งมาจัดเก็บในอุปกรณ์ของเราเมื่อเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะจดจำพฤติกรรมการใช้งานของเรา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมถึงโฆษณาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของเราให้มากที่สุดเมื่อมีการกลับเข้าเว็บไซต์เดิมในครั้งต่อไป  

ที่ผ่านมาเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้มีการใช้ “คุกกี้” มานานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตผู้ใช้งาน แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมี พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดว่าต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก็เลยต้องมีปุ่มให้กดยอมรับคุกกี้นั่นเอง  

ควรอ่านเงื่อนไขก่อนกด “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง

อ่านต่อ...