ข่าว > การศึกษา > SU-TCAS65

share
Facebook
Twitter

SU-TCAS65

13 ธันวาคม 2564

รอบ portfolio ช่วงที่ 2

มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังเปิดรับสมัครรอบ portfolio ช่วงที่ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ จนถึง 21 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น
รายละเอียดและเกณฑ์รับสมัคร

https://www.admission.su.ac.th/fileupload/new/2111020853.pdf

อ่านต่อ...