ข่าว > สัมมนา > การประชุมเชิงปฏิบัติการ

share
Facebook
Twitter

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

08 ธันวาคม 2564

หัวข้อ "การ MONITOR ระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม ZABBIX" ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ในรูปแบบ Webinar ผ่านทาง MS Teams และเมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดจะแจ้งลิงก์ การประชุมให้ทราบทางอีเมล์ของท่านก่อนวันประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfBXwSm4swI5a1EDOPIzmm_SNnwfbSSq3qnlwfRG9d5UnPrRg/viewform

อ่านต่อ...