ข่าว > การศึกษา > สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

share
Facebook
Twitter

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

29 พฤศจิกายน 2564

การใช้งานระบบ SU check-in
1. นักศึกษาและบุคลากรต้องลงทะเบียนก่อนโดยใช้ LINE สแกน qr code นี้
2. กดปุ่มสมัครสมาชิก
3. เลือกยินยอมตามข้อตกลง และกดปุ่มลงทะเบียน
4.  กดปุ่ม SU-IT Account
5. กรอก username และ password
6. บันทึกข้อมูลการรับวัคซีน และผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19
7. เริ่ม check-in โดยใช้ LINE สแกน qr code ณ จุด SU check-in ทุกจุด
---------------------------
คู่มือการใช้ SU check-in สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
Link https://bit.ly/3D2x5St

อ่านต่อ...