ข่าว > การศึกษา > ระบบ SU Check-In

share
Facebook
Twitter

ระบบ SU Check-In

24 พฤศจิกายน 2564

รู้หรือไม่ ? ศิลปากรมีระบบ SU Check-In แล้วนะ

● ระบบนี้สามารถบันทึกการเข้าออกสถานที่ได้ด้วยการสแกน QR Code (คล้ายกับ ไทยชนะ แต่ทางมหาวิทยาลัยจะมีข้อมูลเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์)
● ลงทะเบียนผ่าน LINE ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
● Check-Out จากห้องเก่าอัตโนมัติ เมื่อมีการ Check-In เข้าห้องใหม่
● มี Dashboard เพื่อการตรวจสอบจำนวนคนเทียบกับความจุของห้อง และสามารถตรวจสอบการเข้าออกย้อนหลังได้

ทดลองใช้ระบบผ่าน QR Code
สนใจติดตั้งระบบ เพียงส่งข้อมูล ชื่อห้องและอาคาร ความจุของห้อง อีเมลผู้ดูแล ให้กับทางสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (อีเมลผู้ประสานงาน theerachat_c@su.ac.th)
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีมี PowerPoint Template สำหรับป้ายหน้าห้องพร้อมให้ใช้งานได้ทันที
--------------------------------------------
ส่วนระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบันทึกผลการฉีดวัคซีนและผล ATK ของนักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งหน้าเว็บแสดงผล ขณะนี้ทางสำนักฯ ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว สามารถผูกกับระบบ SU Check-In เพื่อนำขึ้นแสดงหลังสแกน QR Code เข้าห้องเพื่อใช้เป็น  Mobile Vaccine Passport ได้ หากทางคณะและหน่วยงานสนใจนำไปใช้สามารถติดต่อได้เลยนะครับ