ข่าว > การศึกษา > Sync ข้อมูลจาก REG ขึ้นระบบ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ

share
Facebook
Twitter

Sync ข้อมูลจาก REG ขึ้นระบบ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ

23 พฤศจิกายน 2564

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 ทางสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้ทำการ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจาก REG ขึ้นระบบ Microsoft Teams โดยระบบจะสร้างห้องเรียน (team) ตามชื่อรายวิชา และกำหนดให้ผู้สอนเป็น owner และมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็น members

โดยระบบจะเพิ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเข้ามาในห้องเรียนโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอน และชื่อวิชา (ที่ใช้สร้างห้องเรียน) ได้จาก https://bit.ly/3xcMCOh

*สำหรับรายวิชาที่ผู้สอนประสงค์จะใช้ Microsoft Teams ในการติดต่อสื่อสาร หรือ การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเข้าไปในห้องเรียน (team) ที่ระบบสร้างขึ้นและกด “Activate” เพื่อเปิดให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน

**นักศึกษาจะยังไม่เห็นห้องเรียนจนกว่างผู้สอนจะกด “Activate” เพื่อป้องกันการสับสนหากผู้สอนไม่ประสงค์จะใช้ห้องเรียนที่สร้างขึ้น

***หากอีเมล @su ของผู้สอนยังไม่อยู่บนรายวิชาใน REG ระบบจะยังไม่ sync ให้