ข่าว > การศึกษา > คณะดุริยางคศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะดุริยางคศาสตร์

10 พฤศจิกายน 2564

ไขทุกข้อสงสัยการสอบเข้า/เรียบจบมาทำอะไร !? เรามีคำตอบ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมา Talk กัน ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี 2565

ไลฟ์สดผ่านทางเพจ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 18.00 น.
• เอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (Music and Entertainment business)
โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ | อ.อรัญญา อุดมวิชัยวัฒน์
วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 19.00 น.
• เอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (Commercial Music)
อ.ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์ | อ.ศิวนัส บุญศรีพรชัย