ข่าว > การศึกษา > รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

share
Facebook
Twitter

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

09 พฤศจิกายน 2564

ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร 100232


อ่านต่อ...