ข่าว > การศึกษา > โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

share
Facebook
Twitter

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

02 ตุลาคม 2564

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 “รอบที่ 2”
- รับสมัคร 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2564
- ชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

การสมัครในรอบนี้ ทางศูนย์ฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้แก่ผู้สมัคร สามารถชำระเงินได้โดยตรงผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือชำระด้วยการสแกน Code ผ่าน Mobile Banking
- สอบคัดเลือกวันที่ 9 มกราคม 2565
- อบรมค่าย 1 ระหว่างวันที่ 19 – 31 มีนาคม 2565 (แบบ Online โดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ประกาศรับสมัครและรายละเอียดการสมัคร
http://www.sc.su.ac.th/

ช่องทางการสมัครออนไลน์
https://olympic.sc.su.ac.th/index.php

เนื้อหาการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ
https://www.posn.or.th/archives/1282

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทั่วประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน

อ่านต่อ...