ข้อเสนอเเนะแต่ละกระทู้จะผ่านการกรองเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ ของผู้ตั้งกระทู้ ดังนั้นทุกกระทู้ที่ถามและทุกคำตอบจะไม่ขึ้นโดยทันที
 
$Num_Pages) || ($Page<0)) print "จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages"; $sql .= " LIMIT $Page_start, $Per_Page"; $dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql); //-----ลำดับหัวข้อ //if(!$Page||Page=1) $run_number = $Num_Rows; //else $run_number=$Num_Rows-(($Per_Page*$Page)-$Per_Page); //print $Num_Rows; $run_number = $Num_Rows; if($Page!=1) $run_number -= $Per_Page*($Page-1); /*if($Page==2) $run_number -= $Per_Page*1; if($Page==3) $run_number -= $Per_Page*2; if($Page==4) $run_number -= $Per_Page*3;*/ while ($rows=mysql_fetch_array($dbquery)) { $id_quiz = $rows['id_quiz']; $title = $rows['title']; $name = $rows['name']; $message = $rows['message']; $email = $rows['email']; $date_q = $rows['date_q']; //$count_q = $result['count_q']; ?>
  เสนอแนะโดย 
     
 
     
 
 
     
 
 
     
 
สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Copyright © 2012