สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Copyright © 2012
โทรศัพท์กลาง : 02-849-7500 โทรสาร : 02-849-7518