ข่าว > กิจกรรม > โครงการสัมมนาวิชาการ

share
Facebook
Twitter

โครงการสัมมนาวิชาการ

14 สิงหาคม 2562

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาฯ ภายในวันพุธที่21 สิงหาคม 2562 ได้ที่คุณณัฐสิรี นกแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0-81290-4198 โทรสาร 0-3421-9080 E-mail nokkaew_n@silpakorn.edu  
!!!
รับจำนวนจำกัดเพียงหัวข้อละ 50 ท่านเท่านั้น!!! 

สามารถสมัครผ่านลิงค์นี้>>>> 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV907S5FelienjiZEuO-bKSk5kiCGsVvOBt_eK3UEdJ1VGtA/viewform  

หรือสามารถแสกน QR Code