ข่าว > สมัครงาน > สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน

share
Facebook
Twitter

สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน

13 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (พนักงานชั่วคราว) จำนวน  1  อัตรา  สังกัด  สำนักงานตรวจสอบภายใน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางด้านการบัญชี  การเงินการธนาคาร  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม  Microsoft  Office  เป็นอย่างดี  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15  มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ